Tasoitukset

Viaporin Tuopin tasoitukset

Tasoituskertoimet ovat purjehduskilpailujen kestopuheenaihe, ja syystäkin, nehän vaikuttavat oleellisesti kilpailun tuloksiin. Tuopin tasoituksista saamme säännöllisesti palautetta ja kovaakin kritiikkiä. Vuonna 2010 laskentaan tehtiinkin muutoksia, joilla pyritään oikeudenmukaisempaan lopputulokseen.

Tuoppi on siitä erikoinen kilpailu että siihen osallistuu paljon veneitä, jotka eivät muuten kilpaile. Veneitä on suuri määrä, ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia ja monesti uniikkeja, eikä niillä ole mitään yhteistä tasoitusjärjestelmää (esim. virallista Finrating-lukua). Siksi Tuoppiin on ollut pakko kehittää oma tasoitusjärjestelmä.

Tuopin luonteesta johtuen tasoituksen on oltava sellainen, ettei se vaadi veneiltä virallista mittakirjaa, ja se on voitava määritellä suurelle määrälle veneitä lyhyessä ajassa, talkoovoimin ja ilman suuria kustannuksia.

Tuopin tasoitus on nimeltään ”PuuLYS”, ja se perustuu veneen aikaisempiin suorituksiin Tuopissa. Vertailussa käytetään referenssinä ko. vuoden nopeimman folkkarin vauhtia. Se saa laskennassa tasoitusluvuksi tasan 1 (aivan kuten normaalikin LYS-luku on ollut kansanveneellä tasan 1,00). Jokaiselle veneelle lasketaan kisan jälkeen vuosikohtainen vertailuluku jakamalla sen nopeus tuon vertailuveneen nopeudella. Seuraavan Tuopin tasoitus saadaan sitten ko. veneen vuosikohtaisten vertailulukujen keskiarvosta. Laskentaan vaikuttavat veneen kolme parasta tulosta viidestä viimeisimmästä rekisteröidystä tuloksesta. Selvät tilastopoikkeamat (esimerkiksi haverista johtunut erittäin hidas aika yms.) pyritään jättämään laskuista pois. Veneille, joilla ei ole aiemmista Tuopeista rekisteröityjä tuloksia, määritellään tasoitus veneen mittojen ja muiden tietojen nojalla asiantuntijavoimin.

Tällaisessa laskennassa on omat heikkoutensa, ja olemme niistä hyvinkin tietoisia: omaan tasoonsa nähden huonosti purjehtinut vene saa ylimääräistä etua, minkä vuoksi samanlaisetkin veneet voivat saada erilaiset mittaluvut. Tasoituksia laativilla ja tarkastavilla asiantuntijoilla on laaja kokemus eri venetyypeistä, mutta kukaan ei voi tuntea Tuopin kokoisen kilpailun kaikkia veneitä, joten arviot menevät joskus pieleen. Parempaakaan menetelmää ei vain ole pystytty kehittämään.

Laskentamenetelmiä kehitetään edelleen, ja samalla seurataan tasoitusten kehitystä myös Tuopin ulkopuolella. Esimerkiksi Baltic Classic Circuitin yhteydessä kehiteltävä Baltic Rule vaikuttaa mielenkiintoiselta, ja voisi yleistyessään hyvinkin korvata Tuopissa PuuLYSin ainakin sellaisten veneiden osalta, jotka osallistuvat muihinkin BCC-kilpailuihin. Pyrimme myös yhteistyöhön sellaisten luokkien kanssa, joilla on omat vakiintuneet keskinäiset tasoituksensa, jotta voisimme Tuopissa käyttää ko. luokissa niitä PuuLYSin sijaan.

Tavoitteena tasoituslaskennassa on joka tapauksessa mahdollisimman oikeudenmukainen kilpailu kaikille osanottajille.